นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าในเมืองสตูล
  • 28 ธ.ค. 2565
  • 331

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับโรงเรียนศึกษาศาสน์  อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีนักเรียน และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 110 คน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน โดยรับฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) และเดินเยี่ยมชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ บริเวณป่าในเมืองจังหวัดสตูล ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง