รมว.ทส. นำทีมตรวจติดตามความพร้อมในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต
  • 28 ธ.ค. 2565
  • 424

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ จ.ภูเก็ต โดยมีอธิบดีอรรถพล เจริญชันษา พร้อมด้วยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายวัฒนพงษ์ สุกใส ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. ร่วมลงพื้นที่ ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
จากนั้น รมว.ทส. นำคณะตรวจติดตามการดำเนินงานจัดสร้างพลับพลาพิธีรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมกันนี้ คณะทำงานรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต รวมถึงนำเสนอคำกราบบังคมทูล แจ้งกำหนดการรับเสด็จ และสำรวจจุดวางศิลาฤกษ์ เป็นต้น ในการนี้ พิธีดังกล่าวจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ (28 ธันวาคม 2565) โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง