ป่าชายเลยถูกบุกรุก พื้นที่สุราษฎร์ธานี
  • 29 ธ.ค. 2565
  • 257

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมปล่อยแถวปฏิบัติการสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามผลการบินป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายเลน พบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน ท้องที่ ม.2 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ผลการตรวจสอบปรากฏว่าพื้นที่มีการปรับสภาพ พื้นที่ถูกบุกรุกเนื้อที่ 17 ไร่ ทำให้รัฐได้รับความเสียหาย 2,011,610.- บาท การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ดังนี้ ตาม พรบ.ป่าไม้พ.ศ.2484 ม.54(30) และตามพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ม.14 โดยมอบให้นายสุมานพ แจ้งใจ ผอ.ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๔ (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) เป็นผู้แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสภ.ท่าฉางตามปจว.ข้อที่ 2 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 17.24 น.โดย ร.ต.อ.ธรรม์ประสิทธิ์ ยงยศยิ่ง พนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง