สำรวจโรคปะการังบริเวณอ่าวโฉลกบ้านเก่า เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • 29 ธ.ค. 2565
  • 290

วันที่ 26-28 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางร่วมกับนักดำน้ำเกาะเต่า สำรวจโรคปะการังบริเวณอ่าวโฉลกบ้านเก่า เกาะเต่า จากการสำรวจพื้นที่แนวปะการังมีความลึก 5-10 เมตร อุณหภูมิน้ำทะเล 27-28 องศาเซลเซียส ความเค็ม 32 ppt พบว่าปะการังส่วนใหญ่เป็นแนวปะการังเขากวาง จากการฟื้นฟูอายุประมาณ 4 ปี พบเห็นอาการผิดปกติของปะการังภายนอก ได้แก่ สีของเนื้อเยื่อปะการังเปลี่ยนเป็นสีขาว ซึ่งมีอาการคล้ายโรคแถบขาวหรือด่างขาว และสีของปะการังมีสีเหลืองอมเขียวคล้ายกับโรค Yellow Band Disease (YBD) ที่เคยรายงานพบในพื้นที่หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บข้อมูลติดตามอาการปะการังได้แก่ 1. ใช้เคเบิลไทด์รัดส่วนบนของกิ่งปะการังที่เป็นโรคเพื่อดูการลุกลาม 2. ย้ายปลูกกิ่งปะการังที่ไม่เป็นโรคไปปลูกบนท่อพีวีซีเพื่อดูว่าสามารถหยุดการลุกลามของโรคได้หรือไม่ 3. ใช้ชิ้นส่วนปะการังที่ไม่เป็นโรคผูกติดกับปะการังที่ตายจากการเป็นโรคเพื่อดูว่าปะการังที่ตายไปแล้วยังมีเชื้อสามารถติดต่อไปยังปะการังมีชีวิตได้หรือไม่ นอกจากนี้พบปัจจัยคุกคาม ได้แก่ การกินเนื้อเยื่อปะการังของหอยมะระ (Drupella spp.) การฟอกขาวบางส่วนของปะการัง การดำเนินงานในขั้นต่อไป คือ แยกปะการังเขากวางที่แสดงอาการของโรคออกจากปะการังแนวปะการังเดิมเพื่อป้องกันการลุกลามไปยังกออื่น และติดตามการลุกลามของโรคปะการังที่พบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง