สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ จ.ภูเก็ต เตรียมยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้สิ่งมีชีวิตทางทะเลแห่งแรกของไทย และชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • 29 ธ.ค. 2565
  • 66

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในการวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน กองทัพเรือภาค 3 มณฑลทหารบกที่ 41 ตำรวจภูธรภาค 8 ศาลแขวงภูเก็ต และสมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สำหรับการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์ในการมุ่งเน้นให้ประชาชนได้ศึกษาถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่มีมาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทย และในระดับชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิตทางทะเล ระหว่างหน่วยงานองค์กรการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี (2565 - 2567) ประกอบด้วยอาคารจำนวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคารพิพิธภัณฑ์ และอาคารพักอาศัยของนักวิจัยที่เข้ามาร่วมในการศึกษาด้านงานวิจัยร่วมกับกรม ทช. และบุคลากร 4 ชั้น ซึ่งหลังจากการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จ กรม ทช. จะเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้ด้านความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล รวมถึงตัวอย่างสัตว์ทะเลหายากในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนและประชาชนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง