ปลัด ทส. เยี่ยมชมบูธ กรม ทช. ในงาน มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ประจำปี 2566 (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2023) จังหวัดเชียงใหม่
  • 31 ธ.ค. 2565
  • 298

     ในการนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้นำนิทรรศการจำลองระบบนิเวศป่าชายเลน โดยมีปลาตีน ปูก้ามดาบ ปูดำ ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนมาจัดแสดง รวมถึงการจำลองระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเลหายาก พร้อมเครื่องฉายภาพท้องทะเลไทย แสดงบรรยากาศท้องทะเล ทรัพยากรนานาชนิด นอกจากนี้ ได้นำอาหารทะเลสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำชายฝั่ง ผลิตภัณฑ์จากป่าชายเลน ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชาวบ้านและเครือข่ายชุมชนชายฝั่งร่วมออกบูทจำหน่ายในราคาถูก อีกทั้งมีการเล่นเกมส์แจกของขวัญให้แก่ผู้เยี่ยมชมอีกด้วย ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2566 โดยเปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง