ปลัด ทส. เยี่ยมชมบูธ กรม ทช. ในงาน มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ประจำปี 2566 (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2023) จังหวัดเชียงใหม่
  • 31 ธ.ค. 2565
  • 41

     ในการนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้นำนิทรรศการจำลองระบบนิเวศป่าชายเลน โดยมีปลาตีน ปูก้ามดาบ ปูดำ ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนมาจัดแสดง รวมถึงการจำลองระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเลหายาก พร้อมเครื่องฉายภาพท้องทะเลไทย แสดงบรรยากาศท้องทะเล ทรัพยากรนานาชนิด นอกจากนี้ ได้นำอาหารทะเลสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำชายฝั่ง ผลิตภัณฑ์จากป่าชายเลน ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชาวบ้านและเครือข่ายชุมชนชายฝั่งร่วมออกบูทจำหน่ายในราคาถูก อีกทั้งมีการเล่นเกมส์แจกของขวัญให้แก่ผู้เยี่ยมชมอีกด้วย ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2566 โดยเปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม