เต่าทะเลขึ้นวางไข่ ชายหาดบ้านทุ่งดาบ
  • 4 ม.ค. 2566
  • 241

วันที่ 3 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ได้รับแจ้งจากอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลบ้านทุ่งดาบ ว่าพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล จำนวน 2 รัง บริเวณชายหาดบ้านทุ่งดาบ หมู่ที่ 1 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา จึงร่วมกันเข้าไปตรวจสอบ ปรากฎผลดังนี้                                                    

1. ร่องรอยที่ 1 พิกัด 417670 E 1001860 N เป็นร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง ตรวจวัดขนาดความกว้างของพายหน้าจากซ้ายไปขวา 170 ซม. ขนาดความกว้างของอก 70 ซม. ทำการขุดค้นหาจนพบไข่เต่าที่ระดับความลึก 70 เซ็นติเมตร ขนาดของไข่ 5 เซ็นติเมตร.                                                                   2.ร่องรอยที่ 2 พิกัด 417426 E 999109 N เป็นร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล ตรวจวัดขนาดความกว้างของพายหน้าจากซ้ายไปขวา 85 ซม. ขนาดความกว้างของอก 40 ซม. ทำการขุดค้นหาจนพบไข่เต่าทะเลที่ระดับความลึก 70 เซ็นติเมตร ขนาดของไข่ 3 เซ็นติเมตร                                                ตรวจสอบพื้นที่ของหลุมวางไข่เต่าแล้วปรากฎว่าไม่อยู่ในแนวที่น้ำทะเลท่วมถึง ทำการกั้นคอกเพื่อป้องกันอันตราย และร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลเฝ้าระวัง ดูแล พิทักษ์ จนกว่าลูกเต่าจะได้ฟักและเดินลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง