เต่ามะเฟืองวางไข่เพิ่มหาดนาเกลือ พังงา
  • 4 ม.ค. 2566
  • 144

วันที่ 3 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ตรวจสอบพบแม่เต่ามะเฟืองกำลังวางไข่ บริเวณชายหาดนาเกลือ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา พิกัด 421033 E 908019 N จากนั้นจึงทำการวัดขนาดพายหน้าจากซ้ายไปขวา 220 ซม. ขนาดอก 110 ซม. โดยเจ้าหน้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบพบว่าหลุมไข่อยู่ในแนวน้ำทะเลท่วมถึง จึงทำการย้ายไข่ไปฟักที่คอกกั้นฟักไข่ ศูนย์เฝ้าระวังฯ ตรวจนับได้ไข่ทั้งหมดจำนวน 131 ฟอง ประกอบด้วยไข่ดี 116 ฟอง ไข่ลม 15 ฟอง และได้ทำการติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณภูมิชนิด 2 หัว เพื่อคำนวณวันฟักจากอุณหภูมิไว้ที่หลุมไข่ดังกล่าวและเก็บตัวอย่างไข่ลมเพื่อนำไปศึกษาทางพันธุกรรมต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง