ทช. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด เด็กไทยยุคใหม่ ร่วมใส่ใจโลกร้อน Go Green Together
  • 4 ม.ค. 2566
  • 59

วันที่ 3 มกราคม 2566 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมกันนี้ได้มีคณะทำงาน และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทส. ร่วมประชุมหารือและร่วมพิจารณาในวาระต่างๆ โอกาสนี้ นาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้แทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายปานศักดิ์ ซินพรมราช ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 17 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กในแต่ละด้าน พร้อมกันนี้ ปลัดกระทรวง ทส. ได้เน้นย้ำให้จัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้แนวคิด "เด็กไทยยุคใหม่ ร่วมใส่ใจโลกร้อน Go Green Together" รวมถึงให้ใส่ใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนให้แต่ละหน่วยงานเตรียมกิจกรรมเล่นเกมส์ การแสดงบนเวที การแจกของรางวัล ห้องรับรอง จุดคัดแยกขยะ จุดปฐมพยาบาล จัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ ขบวนพาเหรดเพื่อสร้างสีสัน จุดบริการอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม การแต่งกายของดารา พิธีกร และเจ้าหน้าที่ประจำบูธให้สอดคล้องตามแนวคิดของการจัดงาน ทั้งนี้ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม