ปล่อยเต่ามะเฟืองพระราชทาน จ.ภูเก็ต
  • 4 ม.ค. 2566
  • 126

วันที่ 3 มกราคม 2566 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา พร้อมด้วยพลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และ นายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สุพรรณบุรี เขต 1 พรรคชาติไทยพัฒนา ดำเนินการปล่อยเต่ามะเฟือง จำนวน 3 ตัว นามพระราชทาน ตะวัน ศมิสสร และ นพพล อายุ 1 ปี 11 เดือน 8 วัน ซึ่งเป็นเต่าที่ได้จากการอนุบาลในบ่อเลี้ยงของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน โดยลำเลียงลูกเต่ามะเฟืองด้วยเรือระบายพลขนาดใหญ่ (LCU) จากท่าเทียบเรือศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ไปยังตอนใต้ของเกาะราชาน้อย จังหวัดภูเก็ต และทำการปล่อยเต่ามะเฟือง ที่พิกัด N7.451028 E98.299594 โดยเต่ามะเฟืองทั้ง 3 ตัว ได้รับการฝังไมโครชิปเรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง