พื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุก จ.ระนอง
  • 5 ม.ค. 2566
  • 162

วันที่ 4 มกราคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับศอปล.ที่ 8 (สุขสำราญ ระนอง)  จนท.ตำรวจ กก.5 บก.ปทส. จนท.ฝ่ายปกครองอ.เมืองระนอง ตามคำสั่งจังหวัดระนองที่ 3037/2565 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2565 เรื่อง แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนเขตเมืองระนอง ได้สนธิกำลังร่วมกันดำเนินการตรวจสอบตามคำร้องเรียนว่ามีการบุกรุก ถมดิน ปรับพื้นที่ป่าชายเลน ในท้องที่ซอยมิตรภาพ หมู่ที่ 6  ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ตรวจสอบพบมีการใช้รถไถปรับถมพื้นที่  ขณะตรวจสอบพบนายกรีฑา วิศวเมธี อยู่ในที่เกิดเหตุ คณะเจ้าหน้าที่ได้หาค่าพิกัด และคำนวณเนื้อที่แล้ว  มีเนื้อที่ 1-2-0 ไร่  อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุย และเป็นพื้นที่ชายเลนตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 และ 22 สิงหาคม 2543 คณะเจ้าหน้าที่เห็นว่า เป็นการกระทำมิชอบด้วยกฎหมาย มีความผิดตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2507 มาตรา 14 ,พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54 ค่าเสียหายภาครัฐ  177,495 บาท คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกตรวจยึด/จับกุม และมอบให้นายกลยุทธ ทองดีเพ็ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ นำเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระนอง เพื่อดำเนินคดีกับนายกรีฑา วิศวเมธี แล้ว ตามปจว.ข้อ 2 คดีอาญาที่ 5/2566 เวลา 16.00 น. วันที่ 4 มกราคม 2566

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง