พื้นที่ป่าชายเลนนราธิวาสถูกกั้นรั้วและออกโฉนด
  • 5 ม.ค. 2566
  • 166

วันที่ 4 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดปัตตานี ออกตรวจสอบพื้นที่ถูกร้องเรียนตามสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 11.05 น. กรณีออกโฉนดและกั้นรั้วบริเวณป่าชายเลน ท้องที่ หมู่ที่ 1 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ผลการตรวจสอบ นางปฐมพร รักษา เจ้าของที่ดิน ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ แต่ไม่สามารถนำมาแสดงได้ เนื่องจากเอกสารสิทธิ์อยู่ที่สำนักงาน จึงขอเวลา 2-3 วัน จะมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เก็บภาพ และค่าพิกัดบริเวณพื้นที่ถูกร้องเรียนดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานแล้ว และจะมารับเอกสารสิทธิ์ที่ดินเพื่อดำเนินการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง