สำรวจข้อมูลขยะชุมชน พื้นที่ปัตตานีและนราธิวาส
  • 5 ม.ค. 2566
  • 56

วันที่ 4 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลขยะชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส เพื่อประเมินปริมาณและประเภทของขยะ ซึ่งพบว่าพื้นที่ทั้ง 2 จังหวัดมีขยะชุมชนปริมาณมาก ทั้งขยะที่เกิดจากการทิ้งของคนในชุมชนและขยะที่เกิดจากการพัดพาของคลื่นลมช่วงมรสุม จากนี้จะมีการวางแผนจัดทำมาตรการเพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ดังกล่าว ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม