สำรวจข้อมูลขยะชุมชน พื้นที่ปัตตานีและนราธิวาส
  • 5 ม.ค. 2566
  • 194

วันที่ 4 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลขยะชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส เพื่อประเมินปริมาณและประเภทของขยะ ซึ่งพบว่าพื้นที่ทั้ง 2 จังหวัดมีขยะชุมชนปริมาณมาก ทั้งขยะที่เกิดจากการทิ้งของคนในชุมชนและขยะที่เกิดจากการพัดพาของคลื่นลมช่วงมรสุม จากนี้จะมีการวางแผนจัดทำมาตรการเพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ดังกล่าว ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง