ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่นักเรียนนครศรีธรรมราช
  • 6 ม.ค. 2566
  • 173

วันที่ 5 มกราคม 2566 กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ส่วนจัดการเครือข่ายอาสาสมัครฯ โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 82 คน ได้เดินทางมาศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และร่วมกันปลูกเสริมป่าชายเลน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีความรักและหวงแหนทรัพยากรของชาติ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง