อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา ตรวจเยี่ยมโครงการสมเด็จฯ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เกาะมันใน จ.ระยอง
  • 6 ม.ค. 2566
  • 240

วันที่ 5 มกราคม 2566 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา และนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการสมเด็จฯ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เกาะมันใน จ.ระยอง  โดยอธิบดี ทช. ได้มอบนโยบายในการดำเนินงาน รับฟังรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง