ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่นักเรียนคณะราษฎรบำรุง
  • 6 ม.ค. 2566
  • 160

วันที่ 5 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบบนิเวศป่าชาย และชนิดของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนเพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียน และร่วมปลูกป่าชายเลน ท้องที่บ้านท่าชะมวง หมู่ที่ 1 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล เนื้อที่ ประมาณ 2 ไร่ ใช้กล้าไม้ป่าชายเลนชนิด โกงกางใบเล็ก จำนวน 1,500 ต้น และหยีทะเล 100 ต้น ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 85 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง