สำรวจข้อมูลขยะชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จ.ปัตตานี
  • 6 ม.ค. 2566
  • 102

วันที่ 5 มกราคม 2566 กรม ทช.โดยสำนักงานฯ ทช.ที่9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลขยะชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ชุมชนบ้านยูโย ต.ยูโย อ.เมือง และชุมชนบ้านบางตาวา ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อประเมินปริมาณและประเภทของขยะ ซึ่งพบว่าพื้นที่ทั้ง 2 ชุมชนมีขยะชุมชนปริมาณมาก ทั้งขยะที่เกิดจากการทิ้งของคนในชุมชนและขยะที่เกิดจากการพัดพาของคลื่นลมช่วงมรสุม จากนี้จะมีการวางแผนจัดทำมาตรการเพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ดังกล่าว ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง