ติดประกาศรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่คลองสน
  • 7 ม.ค. 2566
  • 225

วันที่ 6 ม.ค.2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ร่วมกับ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด ติดประกาศคำสั่งทางปกครองให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำที่มีลักษณะเป็นถนนข้ามคลองสนและการถมดินแนวชายหาด เพื่อปรับพื้นที่ตลอดแนวโฉนดที่ดินออกไปจากบริเวณคลองสน อันเป็นความผิดตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบที่ได้รายงานไปเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2565 พื้นที่บริเวณดังกล่าวอยู่ในพื้นที่เอกสารสิทธิและ มิได้อยู่ในเขตป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2530 แต่อย่างใด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง