ผลการสำรวจแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษบริเวณหาดคอกวางและ หาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่
  • 7 ม.ค. 2566
  • 199

วันที่ 4–6 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง สำรวจแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษโดยการวางอวนลอยกุ้ง 3 ชั้น บริเวณพื้นที่หาดคอกวาง จ.กระบี่ พบแมงกะพรุนกะลา (Aequorea sp.) จำนวน 3 ตัว ส่วนบริเวณหาดนพรัตน์ธารา ไม่พบตัวอย่าง โดยค่าคุณภาพน้ำเบื้องต้น ได้แก่ ค่าความเค็ม 30–31 ppt ค่าอุณหภูมิ 29.4–30.7 องศาเซลเซียส ค่า pH 7.94–8.05 และค่าความลึก 3–7.8 เมตร

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง