วันที่ 3-6 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก  ดำเนินการสำรวจดังนี้
1. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่จังหวัดจันทบุรี บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จำนวน 2 สถานี และจังหวัดระยอง จำนวน 28 สถานี ได้แก่ บริเวณหนองพลอง แสมภู่ ปากน้ำประแส ร็อกการ์เด้น เกาะขี้ปลา หมู่เกาะมัน เกาะเสม็ด หาดแม่รำพึง บ้านเพ ปากน้ำระยอง หาดแสงจันทร์ ปากคลองน้ำหู หาดพยูน และหาดพลา เบื้องต้นพบว่าคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ
2.ศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำทะเล (Line Transect) จังหวัดระยอง 10 สถานี
3.ติดตามการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้ำทะเล (Line Transect) จังหวัดระยอง 5 สถานี 
4.สำรวจก้อนน้ำมันดิน (Tarball) จังหวัดระยอง จำนวน 5 สถานี ได้แก่ หาดแหลมแม่พิมพ์ หาดสวนสน หาดแม่รำพึง(ก้นอ่าว) หาดสุชาดา และหาดพยูน ผลสำรวจ พบก้อนน้ำมันดินบริเวณหาดแม่รำพึง (ก้นอ่าว) และบริเวณหาดพยูน โดยคุณภาพน้ำประเภทสารอาหาร ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด แพลงก์ตอนพืช และสัตว์หน้าดิน อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง