ตะกอนทรายสะสมตัวสูงขึ้น พื้นที่ชายหาดสงขลา
  • 7 ม.ค. 2566
  • 154

วันที่ 6 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่ติดตามประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ของรั้วดักทราย (Sand fence) บริเวณพื้นที่ชายหาด ต.เขารูปช้าง อ.เมืองจ.สงขลา ซึ่งอยู่ในระบบหาดสะกอม (T6B153) โดยรั้วดักทรายที่ติดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของโครงสร้างหินทิ้งริมชายฝั่ง ความยาวตามแนวชายฝั่ง 266 เมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง การลดผลกระทบจากโครงสร้างฯ และการฟื้นฟูชายหาด จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า บริเวณหลังแนวรั้วดักทรายมีตะกอนทรายสะสมตัวสูงขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2565 ประมาณ 0.80 - 0.95 เมตร มีระยะทางประมาณ 100 เมตร และทรายสะสมตัวสูงประมาณ 0 - 0.40 เมตร ประมาณ 166 เมตร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงปริมาณตะกอนทรายดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เนื่องจากเป็นช่วงฤดูลมมรสุม ทั้งนี้ จากการตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างรั้วดักทรายอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ได้รับความเสียหายจากคลื่นลมมรสุม อย่างไรก็ตาม กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งจะสำรวจเก็บข้อมูลทางวิชาการ และติดตามผลสัมฤทธิ์ของการติดตั้งรั้วดักทราย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งอย่างละเอียดหลังสิ้นสุดฤดูมรสุม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง