เต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิต หาดบางหอย ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา
  • 8 ม.ค. 2566
  • 167

วันที่ 7 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ได้รับแจ้งจากนายสมยศ ทองคำจันทร์ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ว่าพบเต่าทะเลมีชีวิตเกยตื้นอยู่บนชายหาดบางหอย จึงได้นำมาพักไว้ที่บ้าน ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ตรวจสอบเบื้องต้นพบเป็นเต่ากระ (Hawksbill sea turtle ; Eretmochelys imbricata) ไม่ทราบเพศ ขนาดกระดองยาว 7 ซม. กว้าง 6 ซม. น้ำหนัก 52 กรัม มีอาการอ่อนแรง ผอมเล็กน้อย ไม่พบบาดแผล จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายมาตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดก่อนทำการดูแลรักษา และพักฟื้นก่อนปล่อยกลับสู่ธรรมชาติต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง