เต่าตนุเกยตื้น จ.ปัตตานี
  • 9 ม.ค. 2566
  • 137

วันที่ 8 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ได้รับการประสานจากนายซัลมานร์ ลาหะมะ เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จังหวัดปัตตานี กรณีมีผู้พบเต่าทะเลเกยตื้นได้รับบาดเจ็บ บริเวณ ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี จึงได้ประสานข้อมูลเบื้องต้นพบว่าเป็นเต่าตนุ (Green sea turtle: Chelonia mydas) ไม่ทราบเพศ ไม่มีบาดแผล ซึ่งเต่าตนุเป็นสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์  อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 จึงได้ประสานศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง  รับมอบเต่าเพื่อทำการตรวจรักษาให้หายจากอาการบาดเจ็บ และปล่อยกลับสู่ธรรมชาติทางทะเล ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง