ตรวจสอบพื้นที่พบก้อนน้ำมันหาดสมิหลา และหาดชลาทัศน์ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
  • 9 ม.ค. 2566
  • 118

วันที่ 8 มกราคม 2566 กรม ทช. โดย ศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 และสำนักงานพลังงาน จ.สงขลา สำรวจพื้นที่พบคราบน้ำมันและก้อนน้ำมัน (Tar ball)  ลักษณะเป็นก้อนน้ำมันสีดำเล็กๆ ปะปนกับขยะขึ้นตามแนวลอยคลื่นตลอดแนวชายหาดตั้งแต่หาดเก้าเส้ง หาดชลาทัศน์ และหาดสมิหลา ระยะทาง 4.4  กิโลเมตร ตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ไม่พบน้ำมันและไขมันลอยบริเวณผิวน้ำที่เก็บตัวอย่าง ค่าความเค็มอยู่ระหว่าง 20-25 ppt  ความเป็นกรด-ด่าง 6.5-7.0 ค่าอุณหภูมิน้ำทะเล 26-26.5 องศาเซลเซียส และเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์ปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเล ส่งวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ สำหรับก้อนน้ำมัน (Tar ball) สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบเก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์หาองค์ประกอบไฮโดรคาร์บอน ในส่วนของขยะและก้อนน้ำมันที่ขึ้นเกลื่อนชายหาดสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 ได้ประสานเทศบาลเมืองสงขลาเพื่อดำเนินการทำความสะอาดหาดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง