เต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิต หมู่ 7 บ้านชายทะเล ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา
  • 9 ม.ค. 2566
  • 142

วันที่ 8 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ได้รับแจ้งจากนายสุชีพ จอเอียด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านวัดวาส ว่าพบเต่าทะเลมีชีวิตเกยตื้นบริเวณชายทะเลพื้นที่หมู่ 7 บ้านชายทะเล จึงได้นำมาพักไว้ที่ บ้านหมู่ 8 ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ศวทล.ทราบ เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากพร้อมสัตวแพทย์ได้ทำการเข้าพื้นที่ ตรวจสอบเบื้องต้นพบเป็นเต่ากระ (Hawksbill sea turtle ; Eretmochelys imbricata) ไม่ทราบเพศ ขนาดกระดองยาว 35 ซม. กว้าง 30 ซม. น้ำหนัก 3 กก. มีอาการอ่อนแรง ผอม พบเพรียงเกาะบริเวณกระดองท้อง ไม่พบบาดแผล จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายมายัง ศวทล. เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดก่อนทำการดูแลรักษา และพักฟื้นก่อนปล่อยกลับสู่ธรรมชาติต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง