จัดกิจกรรม รักษ์ทะเลไทย บริเวณหาดเตยงาม
  • 7 ม.ค. 2566
  • 132

วันที่ 6 มกราคม 2566 กรม ทช. ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (ด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการัง) ร่วมกับกองทัพเรือ และหน่วยงานสนองพระดำริ จัดกิจกรรม รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม บริเวณหาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีพลเรือเอกเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ นายวรพจน์ ทรัพย์เกิด ผู้ตรวจราชการกรม ผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเทิดพระเกียรติ พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกปะการัง และจัดนิทรรศการ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานสนองพระดำริ ทั้งนี้ การปลูกปะการังได้ดำเนินการปลูกบริเวณเกาะไก่เตี้ย จำนวน 100 กิ่ง โดยจะมีการติดตามผลดำเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง