เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ ประจวบคีรีขันธ์
  • 7 ม.ค. 2566
  • 90

วันที่ 6 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลปราณบุรี เก็บขยะจากทุ่นดักขยะ (Boom) บริเวณคลองปราณบุรี (คลองเก่า)  ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้น้ำหนักขยะรวม 2.31 กก. และร่วมกับ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลกลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ เก็บขยะร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ (อปท) ณ กลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ขยะน้ำหนักรวม 50 กก. รวมน้ำหนัก 2 พื้นที่ 52.31 กก. แยกเป็นขยะทั่วไป 52.31 กก. ขยะส่วนใหญ่ได้แก่ ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ถุงพลาสติกอื่นๆ กล่องอาหารโฟม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง