เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ พื้นที่ จ.เพชรบุรี
  • 7 ม.ค. 2566
  • 141

วันที่ 6 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลปากทะเล และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลบางขุนไทร ร่วมกันเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) และ Litter trap โดยบริเวณคลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะ 172 กก. คลองปากทะเล ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะ 75 กก. และคลองบางขุนไทร ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะ 6.76 กก. รวมน้ำหนักขยะทั้ง 3 พื้นที่จำนวน 253.76 กก. แยกเป็นขยะทั่วไป 200.76 กก. ขยะอินทรีย์ 53 กก. ขยะส่วนใหญ่ได้แก่ ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ถุงก๊อปแก๊ป ขวดเครื่องดื่มแก้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง