ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ หาดสมิหลา
  • 7 ม.ค. 2566
  • 128

วันที่ 6 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ร่วมกับ ทสจ.สงขลา และหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส. จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในวันที่ 8 มกราคม 2566 ด้วย โดยจัดขึ้น ณ หาดสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา มีนายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี และนางสาวราตรี สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง กล่าวรายงานความสำคัญของกิจกรรม ซึ่งชนิดพันธุ์เต่าทะเลที่นำมาปล่อยทั้งหมดเป็นเต่าตนุ จำนวน 15 ตัว ได้จากการเพาะเลี้ยงและบางส่วนเป็นเต่าที่เกยตื้นจากการติดเครื่องมือประมงและเจ็บป่วยและได้รับการรักษา อนุบาล จนหายเป็นปกติ เต่าทั้งหมดได้รับการฝังรหัสไมโครชิพ พร้อมตรวจสุขภาพว่าแข็งแรงสามารถนำปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติได้ ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส. หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าและเก็บขยะทำความสะอาดชายหาด เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม