รวบรวมตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเล
  • 7 ม.ค. 2566
  • 275

วันที่ 4-6 มกราคม 2566 กรม ทช. อันดามันตอนบน ออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเล บริเวณหาดประพาส จ.ะนอง หาดทับละมุ และหาดนาใต้ จ.พังงา หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต รวม 4 สถานี และรวบตัวอย่างขยะทะเลลอยน้ำ บริเวณหาดประพาส จ.ระนอง รวม 3 สถานี ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยไมโครพลาสติก เบื้องต้นพบเศษโฟม และเศษแก้วพลาสติก ที่สามารถสังเกตด้วยตาเปล่าจำนวนเล็กน้อย ตัวอย่างที่รวบรวมได้จะนำไปศึกษาในห้องปฏิบัติการ และการวิจัยดังกล่าวจะถูกใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการขยะทะเลในอนาคต

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง