ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรณี เพลิงไหม้เรือท่องเที่ยวสปีดโบ๊ต
  • 10 ม.ค. 2566
  • 102

วันที่ 9 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรณีได้รับแจ้งเหตุน้ำมันรั่วไหลจากเหตุเพลิงไหม้เรือท่องเที่ยวสปีดโบ๊ต บริเวณอ่าวทองหลาง เกาะหมาก จ.ตราด จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าจุดเกิดเหตุบริเวณท่าจอดเรือ อ่าวทองหลาง สภาพน้ำทะเลมีฟิล์มน้ำมันลอยบนผิวน้ำ มีหลุดรอดจากทุ่นกักน้ำมันบริเวณแนวเขื่อนเล็กน้อย และไม่พบสัตว์น้ำตาย จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำทะเล จำนวน 3 สถานี (KM1-3) โดยผลคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.92-8.03 อุณหภูมิ 26.7-26.9 องศาเซลเซียส ความเค็ม 31.2-31.3 ส่วนในพันส่วน และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.56-6.98 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากนั้นได้ทำการสำรวจแนวปะการังใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ  เบื้องต้นพบว่าแนวปะการังมีสภาพปกติ ไม่พบคราบน้ำมันและตะกอนน้ำมันบนผิวโคโลนีปะการังและในมวลน้ำทะเล  และจากการสัมภาษณ์คุณธานินทร์ สุทธิธนกุล รองประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมาก ทราบว่าหลังเหตุการณ์เพลิงไหม้ ทาง อบต.เกาะหมากและชมรมอนุรักษ์ปะการังเกาะหมาก ได้ร่วมกันประดิษฐ์ทุ่นกักน้ำมันไปวางติดตั้งป้องกันบริเวณปากอ่าวน้ำมันรั่วไหลออกสู่ทะเล สำหรับค่าการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียม​ไฮโดรคาร์บอนรวม​ในน้ำทะเล อยู่​ระหว่างการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ​ ซึ่งจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง