พบการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนใกล้เคียงแผลงคดีเก่า พื้นที่ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
  • 10 ม.ค. 2566
  • 159

วันที่ 9 มกราคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ดำเนินการติดป้ายประกาศในพื้นที่ที่คาดว่าเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนแจ้งให้ผู้มีเอกสารสิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าวนำเอกสารหลักฐานมาแสดง เนื่องจาก พบร่องรอยการถางพื้นที่ใกล้เคียงกับแปลงคดีเก่า ในท้องที่ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี คาดว่าเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนใหม่ เมื่อนำค่าพิกัดและภาพถ่ายจากการบินปฏิบัติการในครั้งนั้นมาตรวจสอบพบว่าอยู่ในเขตจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม 2530 และวันที่  22  สิงหาคม  2543 จึงได้ดำเนินการติดประกาศแจ้งให้ผู้มีเอกสารสิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าวนำเอกสารหลักฐานมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารฯ ภายใน 15 วัน หากเกินกำหนดเวลาทางศูนย์บริหารฯจะได้ดำเนินการตามกฎหมายตรวจยึดจับกุมต่อไป  ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ นายตุ้ม อินทร์เมือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 และผู้นำชุมชนทราบด้วยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง