ฟิล์มน้ำมันลอยบนผิวน้ำ บริเวณเรือจม ปากแม่น้ำบางตะบูน เพชรบุรี
  • 11 ม.ค. 2566
  • 174

วันที่ 10 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรณีได้รับแจ้งเหตุจากเครือข่ายชายฝั่ง เรื่องพบคราบน้ำมันรั่วไหลจากเรือประมงจมบริเวณแม่น้ำบางตะบูน จ.เพชรบุรี จากการสำรวจเบื้องต้น พบเรือประมงจมห่างจากปากแม่น้ำบางตะบูน 800 เมตร พบคราบน้ำมันเป็นฟิล์มน้ำมันลอยบนผิวน้ำบริเวณเรือจมเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ไม่พบสัตว์น้ำตาย ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.48 อุณหภูมิน้ำ 26.1 องศาเซลเซียส ความเค็ม 21.6 ส่วนในพันส่วน และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 4.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งนี้ได้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลเพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเล ซึ่งจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง