ตะกอนทรายสะสมตามฤดูกาล พื้นที่หาดอ่าวมะนาว จ.นราธิวาส
  • 11 ม.ค. 2566
  • 240

วันที่ 10 ม.ค. 2566  กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่หาดอ่าวมะนาว ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส  ซึ่งอยู่ในระบบหาดบางนรา มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลประมาณ  4.83 กม.มีลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่งคล้ายแบบหาดก้นอ่าว  (Pocket beach)  เนื่องจากด้านทิศใต้เป็นหิน/หัวหาด  (Head Land) คือเขาตันหยง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว ด้านทิศเหนือเป็นโครงสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) จากการสำรวจพบว่า พื้นที่ชายฝั่งทะเลมีลักษณะเป็นหาดทรายมีความสมดุล และมีตะกอนทรายสะสมจำนวนมากทั้งด้านท้ายน้ำของโครงสร้างฯ และบริเวณด้านหน้าของที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว ไม่พบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จากการติดตาม สำรวจและสอบถามข้อมูลชาวบ้านและเจ้าหน้าที่  พบว่า มีการสะสมของตะกอนทรายจำนวนมาก ซึ่ง มาจากคลื่นที่พัดพาทรายมาในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นประจำของทุกปี และหลังหมดมรสุมกระแสน้ำเลียบชายฝั่ง และคลื่นก็จะมีการพัดพาทรายบางส่วนออกไป ทั้งนี้  สทช.9 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางชายฝั่ง จะดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 จังหวัดนราธิวาส ต่อไป

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง