จับกุมประมงผิดกฎหมายทะเลปัตตานี
  • 11 ม.ค. 2566
  • 199

วันที่ 10 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๒๐๖ บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ พื้นที่ทางทะเล จังหวัดปัตตานี ผลการปฏิบัติงานทำการตรวจเรือประมง จำนวน 3 ลำ มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 40 คน ทำการตรวจใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตคนประจำเรือ การจ้างแรงงาน การค้ามนุษย์ อุปกรณ์ความปลอดภัย ใบอนุญาตใช้เครื่องมือทำการประมง เป็นต้น ทั้งนี้ได้ทำการประชาสัมพันธ์การทำประมงอย่างถูกกฎหมาย ผลการตรวจเรือทั้ง 3 ลำมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย และทำการจับกุมเรือประมง ชื่อเรือ ป.ทรัพย์อนันต์ 29 โดยมีนายนายส่งศักดิ์ แสงเนตร เป็นผู้ควบคุมเรือ พร้อมด้วยของกลางจำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย เรือยนต์ประมง หมายเลขทะเบียนเรือ 318000423 ขนาด 19.4 ตันกรอส และเครื่องมือคราดหอย จำนวน 1 อัน พร้อมอุปกรณ์ โดยกล่าวหาว่าไม่พกสมุดบันทึกทำการประมง (Fishing Logbok) ในขณะออกทำการประมง ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 81(2) มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 152 และอาศัยอำนาจตามมาตรา 105(2) พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) เหตุเกิดพื้นที่ทางทะเล อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี จากนั้นจึงนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ยะหริ่ง  เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง