ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ทะเลสตูล
  • 11 ม.ค. 2566
  • 150

วันที่ 10 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ออกปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ อ.เมือง จ.สตูล รื้อถอนโพงพาง จำนวน 18 ปาก ซึ่งเครื่องมือประมงดังกล่าวทำการประมงผิดกฎหมาย ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2560 ตามมาตรา 67 (1) ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเครื่องมือโพงพาง รั้วไซมานหรือกั้นซู่รั้วไซมาน หรือเครื่องมืออื่นที่มีลักษณะค้ายคลึงกัน บทกำหนดโทษตามมาตรา 146 และ169 พิกัด 06°33’00"N  100°06’48" E ลงบันทึก ปจว.ข้อ 7 เวลา 16.22น. ลงวันที่ 10 มกราคม 2566 และทำการตรวจยึดเครื่องมอประมงอวนรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร จำนวน 1 ผืน พิกัด 06°34’48"N  100°07’12" E ลงบันทึก ปจว.ข้อ 5 เวลา 16.12น. ลงวันที่ 10 มกราคม 2566 และทำการตรวจยึดเครื่องมอประมงอวนรัง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร จำนวน 1 ผืน ซึ่งเครื่องมือประมงดังกล่าวทำการประมงผิดกฎหมาย ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2560 ตามมาตรา 71 (1) และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามมิให้ใช้เครื่องมืออวนรังและเฝือกรังทำการประมง ตามความในมาตรา 32 ข้อ 1 ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรังและเฝือกรังในเขตน้ำจืดและน่านน้ำเค็มทั่วราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด พิกัด 06°35’24"N  100°07’12" E ลงบันทึก ปจว.ข้อ 6 เวลา 16.16น. ลงวันที่ 10 มกราคม 2566 ซึ่งทำการตรวจยึด เครื่องมือประมงชนิดอวนรัง หรืออวนเฝือกรัง ดังกล่าว นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.สตูล เพื่อติดตามหาเจ้าของมาดำเนินคดี ตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง