ร่วมประชุมการจัดการและช่วยเหลือพะยูนและสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น จ.ชลบุรี
  • 11 ม.ค. 2566
  • 109

วันที่ 10 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการภายนอกหลักสูตร การจัดการและช่วยเหลือพะยูนและสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำชุมชุนหาดจอมเทียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน อาทิเช่น กลุ่มประมงพื้นบ้านสัตหีบ และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนในการบริหารจัดการการทำประมงและอนุรักษ์พะยูน สร้างเสริมการประสานงานในการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นอย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องสัตว์ทะเลหายากในประเทศไทย การช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้น ข้อมูลขอบเขตพื้นที่ แหล่งอาศัยและหากินของพะยูนและข้อมูลผลกระทบของเครื่องมือประมงที่มีต่อพะยูน รวมไปถึงการรับฟังความคิดเห็น สภาพปัญหาในพื้นที่ ข้อเสนอแนะต่างๆ การประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่  โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ร่วมให้ความรู้  และจัดทำแนวทาง มาตรการ ข้อตกลง หรือความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์พะยูนในพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง