ร่วมกิจกรรมฟอกทรายสู่ทะเล พื้นที่เกาะเต่า
  • 11 ม.ค. 2566
  • 277

วันที่ 10 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับ หน่วยงานกรมประมง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่เกาะเต่าคณะครู และนักเรียน ร.ร.เกาะเต่า ดำเนินกิจกรรมฟอกทรายคืนสู่ทะเล โดยการร่อนขยะ เก็บขยะ ออกจากทราย บริเวณหาดทรายรี ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 180 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง