ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย พื้นที่ทะเลชลบุรี
  • 12 ม.ค. 2566
  • 151

วันที่ 11 มกราคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 213 ออกปฏิบัติงานคุ้มครองและป้องกันบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ จ.ชลบุรี ได้พบมีการลักลอบใช้เครื่องมือประมงประเภทลอบพับได้หรือไอ้โง่ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำ สลับซ้ายขวาอยู่ด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำขนาดความกว้างประมาณ 33 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10 เมตร สูงประมาณ 20 เซนติเมตร จำนวน 39 ชุด วางทำการประมงอยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล อ.เมือง จ.ชลบุรี จุดพิกัด ละติจูด 13° 13'59''   เหนือ ลองจิจูด 100° 57'12'' ตะวันออก ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 67 (2) เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดเครื่องมือประมงประเภทลอบพับได้หรือไอ้โง่ดังกล่าว และเพื่อจัดทำบันทึกตรวจยึด พร้อมนำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง