สำรวจขยะในแนวปะการัง พื้นที่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
  • 12 ม.ค. 2566
  • 197

วันที่ 9 - 11 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) สำรวจขยะในแนวปะการัง พื้นที่ อ.เกาะยาว จ.พังงา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรทางปะการังโดยการมีส่วนร่วม ดังนี้
1. พื้นที่เกาะยาวใหญ่ บริเวณช่องหลาด ด้านใต้สุดทางฝั่งทิศตะวันตก พบขยะประเภทอวน และบริเวณฟื้นฟูแนวปะการัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่าวแหลมล้าน ไม่พบขยะ 
2. พื้นที่เกาะไข่นอก ด้านทิศเหนือ พบขยะประเภทอวน ขวดแก้ว และยางรถยนต์ 
3. พื้นที่เกาะไข่ใน บริเวณฟื้นฟูแนวปะการัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่พบขยะ อย่างไรก็ตามพบเศษปะการังที่แตกหักตามธรรมชาติบริเวณและยังมีชีวิตอยู่ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งจำเป็นจะต้องช่วยให้มีชีวิตรอดและมีการเจริญเติบโตต่อไป
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมปลูกฟื้นฟูปะการัง/เก็บขยะในแนวปะการัง ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลพรุใน และชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง