ตรวจสอบขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนชายฝั่ง พื้นที่ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • 12 ม.ค. 2566
  • 201

วันที่ 11 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจสอบขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนชายฝั่ง เพื่อเป็นแนวทางกำหนดแผนและมาตรการแก้ไขปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง