เก็บขยะตกค้าง พื้นที่คลองบางโปรง จ.ชลบุรี
  • 12 ม.ค. 2566
  • 116

วันที่ 11 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับ เทศบางเมืองแสนสุข และ กลุ่มชุมชนชายฝั่ง ฉลามขาวพิทักษ์ทะเล นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ คลองบางโปรง ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เพื่อดำเนินการจัดเก็บขยะที่ตกค้างในแนวทุ่นกักขยะ (BOOM) และทำการคัดแยกตามแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ICC Data Card โดยขยะ 5 อันดับแรกเป็น ขยะอินทรีย์ ขวดแก้ว ถุงพลาสติก โฟม และพลาสติกอื่นๆ ซึ่งรวมน้ำหนักขยะได้ทั้งสิ้น 7.4 กิโลกรัม ขยะที่ได้ทำการคัดแยกแล้วจะนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง