ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนทางระบบ e-Petition เกี่ยวกับการถมดินในกำแพงบ้านและถางป่าในพื้นที่จับจอง
  • 12 ม.ค. 2566
  • 141

วันที่ 11 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) บูรณาการหน่วยงานประกอบด้วย จนท. ชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมป่าไม้, ตำรวจ กก 5.บก. ปทส. กอ.รมน.ภาค 4 (พื้นที่ภูเก็ต) ฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.เกาะแก้ว ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนทางระบบ e-Petition ของ กรมทช. รหัสเลขที่ 6512159959 ลว.21 ธ.ค 65 ว่ามีการถมดินในกำแพงบ้านและถางป่าในพื้นที่จับจอง ซ.ประชาสามัคคี 4 ม.2 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต ผลปรากฏว่า พบมีการถมเกลี่ยดินเพื่อปรับพื้นที่บริเวณเขตที่อยู่อาศัยของราษฎรในชุมชนประชาสามัคคี บริเวณท้ายซอยประชาสามัคคี 4 พิกัด UTM 433277 E,879448 N  ขอบเขตที่อยู่อาศัยเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ อยู่ในท้องที่หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่ง ผู้ใหญ่บ้านปกครองท้องที่ ได้ให้ข้อมูลและถ้อยคำ ยืนยันว่าบริเวณดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยของราษฎรมาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2547 และเป็นพื้นที่อยู่ในคดีพิพาททางศาล เกี่ยวกับการฟ้องร้องสิทธิในการครอบครองที่ดินระหว่างเอกชนผู้อ้างสิทธิตามพิพากษาศาลแพ่งกับราษฎร ผู้ครอบครองปัจจุบัน ในการนี้ จนท.ได้ตรวจบริเวณเขตติดต่อข้างเคียงพื้นที่ดังกล่าวแล้วไม่พบว่ามีการแผ้วถาง ตัดฟันต้นไม้ป่าชายเลนหรือทำให้พื้นที่ป่าชายเลนได้รับความเสียหายตามที่ได้รับแจ้งแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้จัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐาน พร้อมกำชับผู้ใหญ่บ้านท้องที่และผู้นำชุมชน ให้ร่วมกันดูแล รักษาพื้นที่ป่าชายเลนให้คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง