จัดกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเก็บขยะชายฝั่งทะเล ป่าชายเลน จ.สุราษฎร์ธานี
  • 12 ม.ค. 2566
  • 214

วันที่ 11 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเก็บขยะชายฝั่งทะเล ป่าชายเลน ณ ป่าในเมืองบ้านปากกะแดะ หมู่ที่ 7 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชัย สมรูป ผอ.สทช 4 เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 125 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปากกะแดะ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สทช. 4 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต.กะแดะ และ อสทล. ได้ร่วมกันเก็บขยะบริเวณริมป่าชายเลนบ้านปากกะแดะ และได้มีการคัดแยกขยะและบันทึกข้อมูลตามหลัก ICC Card เก็บขยะได้ 8,236 ชิ้น รวมน้ำหนัก 1,194.10 กิโลกรัม ขยะที่เก็บได้ส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก ถุงก๊อปแก๊บ และห่อ/ถุงอาหาร(ท๊อฟฟี่, มันผรั่งอบกรอบ อื่นๆ)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง