ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ทะเลสมุทรสาคร
  • 13 ม.ค. 2566
  • 83

วันที่ 12 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ปฏิบัติงานตรวจตราป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายประมง ขณะออกตรวจพบการกระทำความผิดโดยใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร จึงทำการยึดเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าออกของสัตว์น้ำ สลับซ้ายขวา อยู่ทางด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนด การประมง พ.ศ. 2558 ตาม ม.67 (2) และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) จำนวน 20 ชุด พิกัด N 13.29.04 E 100.19.22 ได้ดำเนินการตรวจยึดของกลาง ที่ สภ.โคกขาม ตาม ปจว.ข้อ 8/66 เวลา 15.48 น. ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง