กรม ทช. การประชุมติดตามผลการดำเนินงานในภารกิจด้านการป้องกันและปราบปราม
  • 13 ม.ค. 2566
  • 316

วันที่ 12 มกราคม 2566 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานในภารกิจด้านการป้องกันและปราบปราม โดยมีนายรัชชัย พรพา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านป้องกันและปราบปราม นายดำรง มูลสาร ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นายไพรัตน์ สิทธิพล ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช.
การประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าคดีบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติมแปลงคดีอาญาที่ 907/2562 จังหวัดระนอง และคดีอาญาที่ 200/2562 จังหวัดตรัง พร้อมทั้งติดตามคดีตรวจยึดพื้นที่ตามแผนบิน บริเวณท้องที่ ตําบลคลองฉนาก อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และติดตามความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนทางสายด่วน 1362 กรณีการออกโฉนดบริเวณป่าชายเลนและกั้นรั้วห้ามไม่ให้คนเข้า บริเวณท้องที่ หมู่ที่ 1 ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ได้มีประชาชนร้องเรียนผ่านระบบ e-petition กรณีมีการบุกรุกป่าชายเลน บริเวณ หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองเกาะแก้ว จ.ภูเก็ต และผ่านระบบ line กรณีพบเห็นว่ามีการขุดบนหาดบริเวณ ซอยกิ่งแก้ว 12 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ในโอกาสนี้ รองอธิบดี ทช. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ติดตามเร่งรัดผลคดีในแต่ละคดีอย่างต่อเนื่อง พร้อมได้มอบหมายให้เร่งทำการตรวจสอบบริเวณที่ได้รับเรื่องร้องเรียน และเร่งดำเนินคดีหากพบว่าผิดกฎหมาย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง