ให้ความรู้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จ.ภูเก็ต
  • 13 ม.ค. 2566
  • 54

วันที่ 12 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หลักสูตร การจัดการและช่วยเหลือพะยูนและสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต เป็นผู้จัด ณ บ้านยามู หมู่ที่ 7 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  ในหัวข้อการบรรยายเรื่อง สัตว์ทะเลหายากในประเทศไทย การช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้น และความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ ให้กับชาวประมงและชาวบ้านในพื้นที่ จำนวน 30 คน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก ในพื้นที่แหล่งอาศัยของ และเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายาก รวมทั้งขั้นตอนในการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นเบื้องต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม