ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะทะเลแก่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา
  • 13 ม.ค. 2566
  • 166

วันที่ 12 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะทะเล และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แก่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา จ.นราธิวาส รวมจำนวน 163 คน ในโครงการจิตอาสาพัฒนาแหลมสมิหลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา พร้อมนำคณะครูและนักเรียนร่วมเก็บขยะทำความสะอาดชายหาด เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และลดปริมาณขยะบริเวณดังกล่าวอีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง